U organizaciji Instituta za društvena istraživanja Ivo Pilar, Hrvatskog instituta za povijest, Odjela za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru, Državnog arhiva u Gospiću, Muzeja Like Gospić te Znanstvenog i kulturnog društva Kosinj – u Kosinju se 30. rujna 2022. održala konferencija iz naslova.

Kosinj je tako po prvi prvi puta u svojoj gotovo tisućljetnoj povijesti ugostio vrhunske hrvatske znanstvenike iz raznih područja, koji su analizirali kosinjske kulturološke, prirodne, povijesne i druge vrijednosti te na taj način dali sveobuhvatnu, interdisciplinarnu sliku Kosinja.


Vanjske poveznice

Portal: Narod.hr – Priopćenje sa skupa (LINK)

Portal: LIkaClub.eu – Priopćenje za javnost (LINK)

Portal: Glas Gacke – Priopćenje za javnost (LINK) i govor mons.mr. Zdenka Križića, biskupa ordinarija Gospićko-senjskog (LINK)


Poziv autorima


Odluka o osnivanju Programsko-organizacijskog odbora znanstvenog skupa u Kosinju


Plakat i program skupa

Program skupa možete preuzeti – OVDJE

Popis sudionika skupa

Akademik Mateo ŽAGAR, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. Dane PEJNOVIĆ, profesor u miru, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek

prof. dr. sc. Ante BEŽEN, profesor u miru, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. Željko HOLJEVAC, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

prof. dr. sc. Sanja VULIĆ VRANKOVIĆ, Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. Darko ŽUBRINIĆ, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. Sanja VRCIĆ-MATAIJA, Sveučilište u Zadru – Odjel za nastavničke studije u Gospiću

prof. dr. sc. Sanja POTKONJAK, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. Nenad POKOS, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

prof. dr. sc. Miroslav GLAVIČIĆ, Sveučilište u Zadru – Odjel za arheologiju

prof. dr. sc. Ivica VIGATO, Sveučilište u Zadru – Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

prof. dr. sc. Josip MILETIĆ, Sveučilište u Zadru – Odjel za kroatistiku

prof. dr. sc. Jasminka BRALA-MUDROVČIĆ, Sveučilište u Zadru – Odjel za nastavničke studije u Gospiću

prof. dr. sc. Josip MILETIĆ, Sveučilište u Zadru – Odjel za kroatistiku

prof. dr. sc. Drago ŠPOLJARIĆ, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

doc. dr. sc. Domagoj STUPIĆ, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

doc. dr. sc. Vedrana GLAVAŠ, Sveučilište u Zadru – Odjel za arheologiju

doc. dr. sc. Lidija OREŠKOVIĆ DVORSKI, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

doc. dr. sc. Marko ŠARIĆ, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

doc. dr. sc. Krešimir ŽGANEC, Sveučilište u Zadru – Odjel za nastavničke studije u Gospiću

dr. sc. Milan BOŠNJAK, Znanstveno i kulturno društvo Kosinj

dr. sc. Ivica MATAIJA, Državni arhiv u Gospiću

dr. sc. Tatjana KOLAK, Muzej Like Gospić

dr. sc. Vedran KLAUŽER, Hrvatski institut za povijest

dr. sc. Drago ČENGIĆ, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

dr. sc. Saša POLJANEC BORIĆ, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

dr. sc. Goran-Marko MILETIĆ, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

dr. sc. Ines CVITKOVIĆ KALANJOŠ, Sveučilište u Zadru – Odjel za nastavničke studije u Gospiću

dr. sc. Juraj BALIĆ, Hrvatski institut za povijest

dr. sc. Alexander BUCZYNSKI, Hrvatski institut za povijest

dr. sc. Ivan BRLIĆ, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Gospić

dr. sc. Domagoj VIDOVIĆ, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

dr. sc. Grozdana FRANOV-ŽIVKOVIĆ, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru

dr. sc. Dragan NIMAC, Hrvatska kulturna udruga Pjevana baština

dr. sc. Antonia DOŠEN, Muzej za umjetnost i obrt

dr. sc. Ivo LUČIĆ, HINA

mr. sc. Ivan MANCE, Znanstveno i kulturno društvo Kosinj

vlč. Pero JURČEVIĆ, Kosinjski župnik

Marina FRANIĆ ŠIMUNIĆ, Sveučilište u Zadru – Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Ema BAŠIĆ, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Gospić

Robert HOLJEVAC, Hrvatski institut za povijest

Branimir PINČIĆ, Autor alternativnog projekta HE Senj Kosinj2

Želimir PRŠA, Udruga Podplješvički graničari


Priopćenje za javnost: Održan Znanstveno-stručni skup Kosinjska dolina – jučer, danas i sutra

U Osnovnoj školi Anža Frankopana u Gornjem Kosinju 30. rujna 2022. održan je Znanstveno-stručni skup Kosinjska dolina – jučer, danas i sutra, prvi skup održan u Kosinju i o Kosinju. Organizirao ga je Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, u suradnji s Hrvatskim institutom za povijest, Institutom za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Odjelom za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru, Državnim arhivom u Gospiću, Muzejom Like Gospić te Znanstvenim i kulturnim društvom Kosinj. Pokrovitelji skupa bili su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Županija ličko-senjska i Gospićko-senjska biskupija.

Skup je organiziran s ciljem izrade kritički provjerene javne slike o Kosinjskoj dolini s baštinskim uporištima i razvojnom perspektivom. Pokazan je veliki interes znanstvene javnosti za teme koje se odnose na Kosinj, njegovu prošlost, sadašnjost i budućnost te je na skupu sudjelovalo četrdesetak znanstvenika koji su pripremili 36 izlaganja iz različitih područja: povijesti, glagoljaštva, jezikoslovlja, etnologije, sociologije, geologije, geodezije, hidrologije, agronomije, arheologije i drugih. Znanstveno provjerenim i utemeljenim činjenicama iznesenim u 36 izlaganja dan je značajan doprinos valoriziranju kosinjskih prirodnih, društvenih, gospodarskih i kulturnih značajki, a zbornik radova koji će iz njih nastati predstavljat će kvalitetan temelj za bolje poznavanje i razumijevanje Kosinja te nezaobilazno polazište za sva buduća istraživanja.

Planirana izgradnja Hidroenergetskog sustava Kosinj – Senj i, s tim u vezi, planirano potapanje značajnog dijela Kosinjske doline ne ostavlja puno vremena za brojna potrebna istraživanja, prije svega istraživanja važnih arheoloških lokaliteta, pri čemu je od posebne važnosti lokalitet Mlakvena greda / Banj Dvor, kao moguće sjedište najstarijih hrvatskih banova, a time na određeni način i hrvatske državnosti.

Tijekom boravka u Kosinju sudionici skupa imali su priliku posjetiti dio bogate kosinjske kulturne i prirodne baštine: od nekoliko kosinjskih crkava i arheoloških lokaliteta do Kosinjskoga mosta i meandra rijeke Like te uživati u čistom zraku i jedinstvenim krajobrazima. Na skupu je iznesen prijedlog da bi se sljedeći znanstveno-stručni skup mogao organizirati za četiri godine – 2026. godine, o 200. obljetnici postojanja javnog školstva na području Kosinja.

U Kosinju, 30. rujna 2022.


Fotografije sa skupa