U poslovima zaštite od požara Kosinj konzalting obavlja sljedeće aktivnosti:

  1. Ugovorni poslovi stručnjaka zaštite od požara za manje poslodavce
  2. Poslovi izrade Procjene požarne ugroženosti
  3. Poslovi unutarnjeg nadzora i savjetovanja u području zaštite od požara
  4. Poslovi osposobljavanja radnika iz područja požarnog minimuma, a koje Kosinj konzalting obavlja sa ugovornim podizvoditeljem
  5. Poslovi servisiranja i prodaje vatrogasnih aparata tvrtke Pastor TVA
  6. Poslovi ugradnje i održavanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara (vatrodojave, sprinkler sustavi, hidrantske mreže), a koje Kosinj konzalting obavlja sa ugovornim podizvoditeljem