U poslovima zaštite na radu Kosinj konzalting obavlja sljedeće aktivnosti:

  1. Ugovorni poslovi zaštite na radu za manje poslodavce, a kojima se obveza obavljanja tih poslova prenosi sa poslodavca na stručnjaka zaštite na radu
  2. Poslovi unutarnjeg nadzora i savjetovanja u području zaštite na radu
  3. Poslovi osposobljavanja za rad na siguran način radnika, ovlaštenika poslodavca i povjerenika radnika
  4. Poslovi ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, te kemijskih i fizikalnih štetnosti, a koje Kosinj konzalting obavlja sa ugovornim podizvoditeljem
  5. Poslovi savjetovanja oko izrade Procjene rizika u području zaštite na radu