Poslovi tehničke zaštite potpadaju pod djelatnost prema NKD 2007: 80.20 – USLUGE ZAŠTITE UZ POMOĆ SIGURNOSNIH SUSTAVA, a za koje poslove je Kosinj konzalting u postupku izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti.