Kosinj konzalting jedini u Republici Hrvatskoj ima modeliran i izrađen organizacijski sustav Upravljanja odnosima s klijentima (engl. CRM, Customer Relationship Management) specijalno namijenjen i prilagođen Trgovačkim društvima za zaštitu na radu. Sustav je dizajniran u okviru znanstvenog istraživanja za potrebe izrade magistarskog rada u području informacijskih znanosti na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu.

Kosinj konzalting može ponuditi sustav ocjenjivanja i nagrađivanja radnika za manje i srednje velike kompanije, a kojime se unaprjeđuje poslovanje i rad svih radnika u kompaniji, čime se radnike motivira na izvrsnost, dodatno zalaganje i uspješnije svakodnevno obavljanje radnih zadataka.

Kosinj konzalting također nudi savjetovanje u uvođenju i (re)certificiranju međunarodnih sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001), zaštite okoliša (ISO 14001), zaštite zdravlja i sigurnosti na radu (OHSAS 18001) te informacijske sigurnosti (ISO 27001).