Ovdje donosimo različite tekstove objavljene po bespućima interneta, a koji na ovaj ili onaj način obrađuju povijest Kosinja i Kosinjske tiskare. Tekstovi se donose kako se na njih nailazilo, uz kratki naziv i tumačenje poveznice. Važno je napomenuti da se nisu stavljali linkovi na one tekstove koji neprecizno ili netočno (krive godine, pogrješna terminologija, krivi izvori i sl.) donose određene podatke o Kosinju i Kosinjskoj tiskari, a takvih se može ponešto pronaći na Internetu.

 1. Ivan Mance, Darko Žubrinić: Kosinjska dolina i kosinjska glagoljička tiskara. Kratak osvrt kosinjske povijesti na portalu prof.dr.sc. Darka Žubrinića – link
 2. Darko Žubrinić: Hrvatski glagoljički Prvotisak misala iz 1483. Detaljnije o našem Prvotisku, za kojeg smatramo da je tiskan u Kosinju – link
 3. Portal Najbolje u Hrvatskoj obrađuje tezu o Kosinjskoj tiskari – link
 4. Instagram hashtag Kosinj – #kosinj
 5. Kosinj, Proleksis enciklopedija – link
 6. Kosinjska tiskara, Proleksis enciklopedija – link
 7. Kosinj – Mjesto jake povijesti i upitne budućnosti, portal LikaOnline – link
 8. Raritet: Vinogradi u Kosinju, portal Senjska bura – link
 9. Kosinj je mjesto prve tiskare u Hrvata te područje najvećih i autohtonih vinograda u Ličana, Portal LikaClub – link
 10. Ivan Mance za Lika Club: “KOSINJ mi je postao istraživačka OPSESIJA” – link
 11. Brozićev brevijar iz 1561.god., tiskan u Veneciji, a u koji je uvezeno 6 listova kalendara kosinjskog brevijara tiskanih na pergameni, iz 1491.god. Digitalna biblioteka Vatikana. – link
 12. Leksikon Ličana, koji je značajan jer obrađuje i naše znamenite Kosinjane. na ovom linku može se listati. – link
 13. Susret Kosinjana i Delničana – link
 14. Kosinjska dolina – mjesto slavne prošlosti i neizvjesne budućnosti, Portal LikaClub – link
 15. Rijeka Lika – ljepota osuđena na ponor, vrlo zanimljiv osvrt na rijeku Liku i Kosinj – link
 16. Glagoljica.hr, portal o glagoljici u izdanju NSK – link
 17. Jela Car – čudo prirode iz Kosinjskog Bakovca, Portal LikaClub – link
 18. Pisani kamen – link
 19. Pisani kamen, Portal LikaClub – link
 20. Digitalizirani pregled Misala po zakonu rimskoga dvora, 22.02.1483.god. – link
 21. Inkunabule, Hrvatska enciklopedija – link
 22. Most preko rijeke Like u Kosinju, poštanska marka – link
 23. LJETNE LIČKE PRIČE Ivan Mance: “Nadamo se i vjerujemo u kosinjsku budućnost jer Kosinj jest mjesto prve tiskare u Hrvata te područje najvećih i autohtonih vinograda u Ličana” – link
 24. LIČKE PRIČE – Ivan Mance: Kako je i zašto Kosinjski vrh pogrešno nazivan Korenskim vrhom? – link
 25. Ivan Mance: “Kosinj ima 51 špilju i jamu, šteta da se ovakav kraj uništava s obzirom na te prirodne ljepote” – link
 26. Ivan Mance: Kosinjski vrh – Hrvatski planinar – link
 27. Facebook – Kosinj izvorište hrvatske tiskane riječi – link
 28. LIČKE PRIČE – Ivan Mance: Pisani kamen povijesni je spomenik nulte kategorije “in situ” – link