Panorama Donjeg Kosinja, pogled s Rudinke. Ivan Mance, 2015.god.

Kosinj konzalting, uz poslove integralne sigurnosti ima registrirane i sljedeće djelatnosti: 90.03.-UMJETNIČKO STVARALAŠTVO te 72.20.-ISTRAŽIVANJE I EKSPERIMENTALNI RAZVOJ U DRUŠTVENIM I HUMANISTIČKIM ZNANOSTIMA. Pod te djelatnosti potpada i povijesno istraživanje.

Stoga ćemo ovdje ukratko prikazati povijest ličkog mjesta Kosinj, poznatog kao mogućeg lokaliteta naše prve i najstarije glagoljaške tiskare, a u kojoj je između ostalog tiskana i naša prva i druga knjiga na glagoljici: Misal po zakonu rimskoga dvora, 22.02.1483. godine te Brevijar po zakonu rimskoga dvora, u literaturi često nazivan Kosinjski brevijar, iz 1491. godine.

Izbornik Povijest Kosinja sadrži sljedeće podizbornike, a u kojima ćete s vremenom moći pronaći podosta povijesnih sadržaja o Kosinju:

  1. Kosinj – jučer, danas, sutra
  2. Znameniti Kosinjani
  3. Teza o kosinjskoj tiskari
  4. Hrvatske inkunabule
  5. Kartografija Kosinja
  6. Kosinjske crtice
  7. Knjige radovi i osvrti
  8. Donacije