Vlč. Pero Jurčević prigodom snimanja emisije o knjizi “Kosinjska tiskara” na Radio Otočac. Fotografirao: Mance, 2023.

Vlč. Pero Jučević rođen je 8. svibnja 1975. u Gornjoj Glini, općina Slunj. Osnovnu školu završio je u Kremenu, srednju tehničku (smjer strojobravar) u Slunju koju je zbog ratnih neprilika dovršio u Karlovcu. Diplomirao je na Filozofsko-teološkom institutu (afiliranom Gregoriani) Družbe Isusove i kod otaca Isusovaca prošao cijelu svećeničku formaciju.

Primljen je za svećeničkog kandidata Gospićko – senjske biskupije od blagopokojnog biskupa mons. dr. Mile Bogovića. Zaređen je za đakona, a potom i za svećenika po rukama biskupa (sadašnjeg nadbiskupa) mons. mr. Zdenka Križića. Danas, u Gospićko-senjskoj biskupiji, vlč. Pero Jurčević vrši službu povjerenika za misije te je izabran za člana prezbiterskog vijeća.

Nedugo nakon svećeničkog ređenja imenovan je župnikom Gornjeg i Donjeg Kosinja, gdje je župnik punih šest godina. U službovanju u Kosinju, vlč. Pero Jurčević afirmirao se u svojevrsnog glasnogovornika naroda Kosinja vezano uz njihov otpor i borbu protiv projekta HE Kosinj/Senj 2, kojim bi se nepovratno uništila cijela Kosinjska dolina i njene neprocjenjive biološke, vodne, arheološke i kulturno-povijesne vrijednosti.