U kosinjskim crticama obrađivat će se različite teme vezane uz kosinjski kraj, a naglasak će se staviti na zanimljivosti koje se o Kosinju vrlo teško mogu pronaći na jednom mjestu. Radi se o sljedećim temama:

Kako je i zašto Kosinjski vrh pogrješno nazivan Korenskim vrhom? LINK

Kosinjski vrh – dodatak LINK

Kosinjske špilje i jame LINK