U ovom dijelu obradit će se neke od najznačajnijih geografskih karti, a vezanih uz Kosinj, kosinjski kraj i kosinjsku povijest. U literaturi se često još uvijek navodi kako se Kosinj pojavljuje na 11 povijesnih geografskih karti. To naravno nije točno. Već u knjizi: Kosinj izvorište hrvatske tiskane riječi, objavljenoj 2013.god., obrađene su 84 geografske karte na kojima se Kosinj pojavljuje u periodu od 16.-19. stoljeća. Danas govorimo o 220 povijesnih geografskih karti. Jasno nećemo ih ovdje sve obrađivati, već kako vrijeme bude dozvoljavalo, one koje su zaista ključne za razumijevanje povijesti Kosinja. Radi se o sljedećim kartama:

  • 1962. godina i karta: “Weltkarte Die Ausbreitung Der Buchdruckerkunst”
  • 1973. godina i karta: “Lika”