Pod integralnom ili sveobuhvatnom sigurnošću mislimo na poslovnu sigurnost koja se primjenjuje, u pravilu kao zakonska obveza, u svim poslovnim sustavima u Republici Hrvatskoj.

Kosinj konzalting može u suradnji sa ugovornim podizvoditeljima, obavljati sljedeće sastavnice integralne sigurnosti:

ZAŠTITA NA RADU, ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA OKOLIŠA, TEHNIČKA ZAŠTITA