Pod integralnom ili sveobuhvatnom sigurnošću mislimo na poslovnu sigurnost koja se primjenjuje, u pravilu kao zakonska obveza, u svim poslovnim sustavima u Republici Hrvatskoj.

Kosinj konzalting može uz dopusnice i državne ispite, te u suradnji sa ugovornim podizvoditeljima, obavljati sljedeće sastavnice integralne sigurnosti:

ZAŠTITA NA RADU, ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA OKOLIŠA I TEHNIČKA ZAŠTITA