Vaše cijenjene donacije možete uplatiti na žiro račun HPB – Hrvatska poštanska banka, IBAN: HR6823900013102173980. Uplata mora sadržavati sljedeće podatke:

Uplatitelj: vaše puno ime i prezime
Adresa: vaša adresa
Svrha uplate: “donacija”
IBAN:  HR6823900013102173980
Poziv na broj: 00 – vaš OIB

Uplatu možete izvršiti i na PayPal račun: mojeimem@gmail.com

Na žalost (ili na sreću) svaka roba ili usluga ima svoju cijenu. Pa tako i istraživanje povijesti Kosinja, razumljivo samo po sebi, mora koštati. Već i sam zakup servera za ove stranice, kao i njihovo održavanje ima svoju cijenu. Stoga, ovdje, besramno molim i Vašu pomoć. Koga Vas? Pa Vas koje bi Kosinjska tiskara i Kosinjska povijest općenito mogla zanimati, Vas koji to pratite i na neki način cijenite uloženo vrijeme, trud i rad.

Novac koji eventualno planirate donirati koristit će se isključivo namjenski za daljnje napore na rasvjetljavanju povijesti Kosinja i o tome ću Vas ovdje transparentno obavještavati sa podacima o donacijama, kao i sa podacima o načinu trošenja. Za sada se donacije planiraju trošiti na sljedeće aktivnosti:

  1. Zakup i održavanje postojećih web stranica poglavito u dijelu dodavanja informacija i materijala u “Povijest Kosinja”
  2. Eventualni zakup većeg serverskog prostora – da bi se ovdje postavilo sve što je potrebno o povijesti Kosinja trenutnih 1GB prostora nije ni blizu dovoljan
  3. Materijala je više nego dovoljno za rad na jednoj sveobuhvatnoj kosinjskoj povijesnoj monografiji. No sam terenski rad (arhivi, biblioteke i sl.), kao i izdavanje i naklada takve knjige iziskuje značajna materijalna sredstva.
  4. Postoje relevantni pokazatelji i pisani tragovi kako ispod fasade crkvice Sv. Vida u Kosinjskom Bakovcu postoji još glagoljaških ploča (jedna ili više), o kojima znanost na zna ništa. Ako su tamo, moguće upravo one kriju neki važan pokazatelj o Anžu Frankopanu ili kosinjskoj tiskari. Nećemo znati dok, uz stručni nadzor, ne pokušamo skinuti dijelove fasade na crkvici i utvrdimo ima li ili ne, nešto ispod. Taj postupak se mora raditi uz stručni nadzor i naravno uz nadzor našeg župnika Pere Jurčevića (sa kojim sam o tome već preliminarno razgovarao) i naravno kasnije se sve mora vratiti u prvobitno stanje.
  5. Konačno sam došao u kontakt sa kolegama sa Instituta za arheologiju koji su već publicirali ponešto od arheoloških probnih istraživanja na području Kosinja. Možda je dobar trenutak usmjeriti ih na lokalitet Kosinjskog Ribnika o čemu mi Kosinjani tupimo zadnjih stotinu godina, pa ako ništa drugo barem sa probnim ispitivanjima. Jasno to također iziskuje neka sredstva.