Biciklističke majice Kosinj konzalting

U postupku smo izrade biciklističkih majica u suradnji sa tvrtkom Chronometrum iz Zaprešića. Više o Chronometrum-u možete pročitati na njihovim stranicama. Radi se o visoko kvalitetnim biciklističkim majicama renomiranog proizvađača Biemme, a nastojali smo uz pomoć profesionalnog dizajnera tvrtke Chronometrum dobiti spoj modernog dizajna, protkanog našim poslovanjem i nezaobilaznog kulturološkog i povijesnog značaja Kosinja kao moguće prve tiskare u Hrvata.

Tako se na vratu ističe glagoljski natpis: GBDKG BROZ Ž, odnosno: G(ospodinu) B(ogu) D(ika) i K(raljevstvo) G(rišni) BROZ Ž(akan). Radi se o slijepom tisku (sigli) na kalendaru za mjesec ožujak, utisnutog u naš Prvotisak, odnosno prvu tiskanu knjigu, Misal po zakonu rimskoga dvora, tiskanu 22. veljače 1483. Siglu je pronašao književnik Zvonimir Kulundžić i u njoj detektirao potpis žakna, đakona Ambroza (Broza) Kacitića od plemena Kolunića. Broz Kolunić poznata je povijesna osoba, prepisivač po njemu nazvanog Kolunićevog zbornika, a na kojem je radio 1486.god. u Gackoj župi, nedaleko Otočca, i u kojem se potpisao u formi BROZ Ž(akan). Bio je bliski suradnik Anža (Ivana) VIII. Frankapana Brinjskog, a za kojeg se smatra da je bio organizator i financijer naše prve tiskare u Kosinju. Rođen je u selu Dubovik, u srednjovjekovnoj Bočaćkoj župi. Bočać (Bočaj, Bočađ) se prostirao unutar granica Buške župe, a na području današnje šire regije Kosinja (Bakovac, Gornji Kosinj, Kruščica, Mlakva, Lipovo Polje, Donji Kosinj, Rudinka).

Na prsima gore, vidimo grb Anža Frankapana sa glagoljičkim natpisom: “Cimer (grb, op. IM) kneza Anža F”. Radi se o jednoj od četiri glagoljičke ploče, ugrađene u crkvu sv. Vida u Kosinjskom Bakovcu, a prenesene sa starije srednjovjekovne crkve u Kosinjskom Ribniku/gradu Kosinju. Upravo se za Kosinjski Ribnik smatra da je lokalitet naše prve tiskare.

Pored grba Anža Frankapana nalazi se glagoljički natpis: “Kosin let gnih ČUOV”, odnosno “Kosinj godine gospodnje 1483”. U kolofonu našeg prvotiska pronalazimo da je tiskan 22. veljače 1483. , bez naznake mjesta tiskanja, a upravo u formi koja se ovdje donosi.

Najzapaženiji je na prsima naravno neizostavni Kosinjski most kojeg je projektirao inženjer Milivoj Frković 1929.god., a čija je gradnja dovršena u prosincu 1936.god. Most čija je dužina 70 metara, a širina 5,5 metara građen je tehnikom uklinjavanja kamena. Zbog čestih poplava, most je građen sa valjkastim prorezima koji prilikom poplava olakšavaju protok vode. Teško kamenje od kojega se most gradio, vadilo se i obrađivalo u blizini mosta. Potvrdu građevinske posebnosti Kosinjski most dobio je 11.03.2009.god. i to od strane Europskog vijeća inženjera građevinarstva (European Council of Civil Engineers – ECCE) kada postaje dio europske graditeljske baštine. To je najveća potvrda projektantske umjetnosti našeg Milivoja Frkovića (Petrinja, 1887 – Zagreb, 28. XII. 1946), građevinskog umijeća slovenskog graditelja Josipa Slaveca i naravno europske posebnosti mosta u Kosinju.

Na oba rukava donosi se glagoljicom napisano: “Hrvatska”, te glagoljičko slovo “K” za Kosinj. Na bočnim panelima glagoljicom piše: “Kosinj konzalting”.

Zadnja strana majice ostavljena je za uvažene poslovne partnere, kratki opis onoga čime se bavimo i web adrese.

Povijest Kosinja

Osnovne informacije oko obrta Kosinj konzalting su gotove i dostupne na ovim stranicama. To je ono što se tiče osnovnog posla kojime se Kosinj konzalting i bavi. No kako obrt ima registrirane djelatnosti: 90.03.-UMJETNIČKO STVARALAŠTVO te 72.20.-ISTRAŽIVANJE I EKSPERIMENTALNI RAZVOJ U DRUŠTVENIM I HUMANISTIČKIM ZNANOSTIMA, a pod koje definitivno potpada i istraživanje povijesti Kosinja, vrijeme je da i sa time krenemo. Prvo će se popuniti ove stranice sa svim informacijama u ovisnosti od prostora na serveru, potom idemo u daljnja istraživanja. Pratite novosti.