U Hrvatskom biografskom leksikonu možemo pronaći opsežnu biografiju đakona Broza (kako se sam nazivao) – LINK.

Istraživanjem Kulundžića i Runje njegovu biografiju možemo danas nadopuniti na sljedeći način:

Tako je Broz Kacitić od plemena Kolunić iz Dubovika (oko 1460. – iza 1518.) bio važan učesnik (tiskar, slagar) oko izrade Misala 1483., prepisivač Kvarezimala 1486., đakon, svećenik, rapski javni bilježnik, vjerojatno učitelj novih naraštaja i veliki ljubitelj knjige. Poznavao je latinski jezik (bez toga nije mogao biti bilježnik), pisao je latinicom, glagoljicom i bosančicom. Rođen je u Duboviku, zaselku srednjovjekovnog Kosinja u Lici. Da je Dubovik potpadao pod Kosinj jasno nam donosi Stjepan Pavičić: “Vidi se da su ona (sela Kološci, Tihotina Vas, Dubovik, Gasparin, Pavel i Trzno, op. Mance) nahodila upravo bliže sređanima, na području današnjih sela Zamosta, Zamrštena, Vukelića i istočnog dijela Lipova Polja i Donjega Kosinja. Čini se da su sva spomenuta sela bila malena i čista kmetska, a jedino je Dubovik imao i naselja plemenitih ljudi. U Duboviku su živjeli Mrmonjići, Karlovići, oboji iz plemena Stupića. U tom je mjestu zabilježeno i pleme Kolunića, koje je inače podrijetlom bilo iz Pseta. Od Kolunića je u Duboviku boravila porodica Kacitića, iz koje je potjecao onaj đakon Blaž (sic!), što je 1486. napisao rukopis knjige sv. Bernarda.“ (Stjepan Pavičić, Seobe i naselja u Lici, 1962.god., str. 65.)

Da je upravo on na određeni način sudjelovao u izradi našeg Prvotiska vidimo iz glagoljskog natpisa: GBDKG BROZ Ž, odnosno: G(ospodinu) B(ogu) D(ika) i K(raljevstvo) G(rišni) BROZ Ž(akan). Radi se o slijepom tisku (sigli) na kalendaru za mjesec ožujak, utisnutog u naš Prvotisak, odnosno prvu tiskanu knjigu, Misal po zakonu rimskoga dvora, tiskanu 22. veljače 1483. Siglu je pronašao književnik Zvonimir Kulundžić i u njoj detektirao njegov potpis. Prepisivač je po njemu nazvanog Kolunićevog zbornika, a na kojem je radio 1486.god. u Gackoj župi, nedaleko Otočca, i u kojem se potpisao u formi BROZ Ž(akan). Bio je bliski suradnik Anža (Ivana) VIII. Frankapana Brinjskog, a za kojeg se smatra da je bio organizator i financijer naše prve tiskare u Kosinju.